روش استخراج

این معادن به روش پلکانی روباز استخراج می شوند،  ارتفاع پله ها  5 متر  و  شیب کلی معادن  بین 40 تا 50 در جه  و شیب  پله ها 65  در جه میباشد. روش کار بدین  صورت  است  که برای  هر پله  معدن  ابتدا  طرح مربوط به آن  پله به صورت  مجزا در یک  نقشه پیاده میگردد ، در مرحله بعد ، محدوده  عیار دار آن پله  که  با استفاده از  اطلا عات اکتشافی ،وضیعت  تکتونیکی زمین شناسی و  روند  ماده معدنی  در پله های بالاتر  تعیین  میگردد  بر روی  این نقشه  پیاده می شود ، بعد  سطح پله  به بلوکهای ماده معدنی و باطله تقسیم میشود، سپس حفاری انجام شده و چالها  بوسیله   مواد ناریه خرج گذاری شده و پس از انفجار ماده معدنی  بوسیله  دامپتراک و کامیون به کار خانه و باطله  آن به  دپو  باطله حمل می شود.