روش فراوری

کارخانه طلای موته با  ظر فیت  اسمی  روزانه 600 تن  از چهار قسمت تشکیل  شده است: 1- خر دایش 2- سایش 3-لیچینگ 4- اتاق طلا

  • خردایش(سنگ شکنی):

ماده معدنی به صورت دپوهایی با تناژ و عیار مشخص تحویل کار خانه می شود ،که میانگین عیار ، در حال  حاضر  حدود 2 گرم  بر تن میباشد  ابعاد خوراک  ورودی  سنگ شکن  کوچکتر از 450  میلیمتر  بوده که توسط یک گریزلی ثابت  این دانه بندی انجام می شود پس از عملیات  سنگ شکنی  محصول قسمت سنک شکن  به ابعاد کوچکتر  از 125 میلیمتر  تبدیل می شود  و به مواد انبار نرمه  فر ستاده می شود، این عملیات توسط یک خوراک دهنده زنجیری ، گریزلی لرزان  ،  سنگ شکن فکی ، دو عدد سنگ شکن مخروطی ، سرند دو طبقه  لرزان  و  سه دستگاه نوار  نقاله انجام میشود .

  • سایش:

محصول  واحد خردایش از انبار مواد نرمه  توسط  یک  تغذیه کننده لرزان بر روی نوار  نقاله شماره 4 ریخته  شده  و با  افزایش آب  وارد آسیای گلوله ای  میشود و پس از نرم شدن مواد  معدنی در آسیا توسط  هیدروسیکلون  عملیات دانه بندی انجام میشود، که در نهایت  محصول  این قسمت موادی با ابعاد 80  درصد کوچکتر از 63 میکرون با درصد جامد 42 درصد هستند، که پس از جداسازی آشغالهای موجود در پالپ وارد تانک  آماده سازی می شود و از تانک آماده سازی پس از  تنظیم ph با آهک پالپ به مدار لیچینگ وارد می شود  .                                    

  • لیچینگ (فروشویی):

     در این قسمت 10 تانک لیچینگ وجود دارد. یک دستگاه تانک1000 متر مکعبی ، 6  دستگاه تانک CIL  و سه دستگاه تانک cip  ،که ظر فیت مفید  هر یک 220 متر مکعب میباشد. درون هر یک از تانک ها  حدود 15گرم  بر لیتر کربن فعال( زغال اکتیو) وجود دارد. (کربن فعال جاذب طلا از محلول  سیانوری میباشد )کربن طلای محلول را جذب کرده و پالپ  پس از گذشت زمان معین و عبور از تانکها  و از دست دادن طلا  به عنوان  باطله  به  سد  باطله فر ستاده  میشود.

  •  اتاق طلا(جداسازی محلول طلادار از کربن):

 فرایند بازیابی طلا ازکربن در مدار الوشن (جدایش گرم) و الکترووینینگ انجام میشود، سپس کاتد حاصل الکترووینینگ اسید شویی شده  و لجن بدست آمده در سیستم انحلال شیمیایی قرار گرفته و حل میشود. طلا پس از انحلال به کمک یک احیاء کننده بصورت پودر فلزی خالص از محلول احیاء میگردد، سپس پودر حاصل برای عملیات  ذوب و ریخته گری منتقل و بصورت شمش 999  در هزار ریخته گری میشود.