طلا

طلا فلزی گرانهاست که در زبان فارسی به زر، فرانسه به OR، انگلیسی و آلمانی به gold ، ایتالیایی به ORO  و عربی به ذهب معروف است.

طلا فلزی است که به سبب داشتن بعضی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد توجه خاصی قرار گرفته است 0 داشتن خواص چکش خواری از خصوصیات بارز این این فلز میباشد0 نقطه ذوب طلا 1064 درجه سانتی گراد و نقطه جوش 2700 درجه سانتی گراد و دانسیته آن 3/19 میباشد.

سختی این فلز بر حسب جدول موس برابر 3-5/2 است.

طلا از نظر خواص شیمیایی  یکی از خنثی ترین فلزات محسوب شده و در مقابل قویترین محلولهای قلیایی مقاوم است و در تیزاب سلطانی به راحتی حل میشود. طلا مانند بسیاری از فلزات دیگر مانند مس ، سرب ، روی و غیره باید از معدن استخراج و طی فرایندهای شیمیایی در کارخانه فراوری گردد که اولین مرکز استخراج و فراوری طلا در ایران ، مجتمع طلای موته بوده که یکی از واحدهای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران میباشد.

موقعیت جغرافیایی

تاریخچه

وضعیت زمین شناسی منطقه

روش استخراج

روش فراوری

آزمایشگاه

واحد تحقیق و توسعه و استانداردها