محیط زیست

هدف کلان زیست محیطی مجتمع طلای موته

ایفای مسئولیت های اجتماعی و ادای تعهدات قانونی در قبال کاهش آثار محیط­زیست :

 • شناسایی جنبه های زیست­محیطی و حصول اطمینان از اجرای ساز و کارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب
 • تعهد و تبعیت از کلیه قوانین و مقررات ملی و بین المللی در خصوص رعایت مسائل زیست­محیطی، درمجتمع
 • مدیریت ضایعات و پسماندها در جهت کاهش پیامدها و تخریب های زیست محیطی، شامل کاهش احتمال انتقال آلودگی­ها به آب، خاک و هوا، برای  دست­یابی به استانداردهای زیست محیطی

خلاصه اقدامات زیست محیطی مجتمع طلای موته :

 بخش هوا  بخش آب و پساب فضای سبز و پوشش گیاهی  بخش خاک   امحا پسمانهای ویژه

 

اقدامات و تعاملات انجام شده در مجتمع طلای موته در راستای محیط زیست(جهت مشاهده کلیک نمائید)

کاتالوگ زیست محیطی مجتمع طلای موته

تحقیقات زیست محیطی در حال انجام در مجتمع طلای موته

سایر فعالیتهای زیست محیطی مجتمع طلای موته

 • ارزیابی  دوره ای زیست محیطی مجتمع طلای موته
 • انجام تخریب یون های سیانور در سد باطله در مواقع اضطراری مجتمع طلای موته
 • ساخت سد باطله مجتمع طلای موته
 • بهینه سازی مصرف انرژی در فرایند کارخانه طلای موته
 • ارزیابی دوره ای فنی اقتصادی و زیست محیطی مجتمع طلای موته در جهت کاهش اثر مخرب بر محیط زیست
 • ساخت حوضچه بازیابی پساب وکانال ارتباطی آن به سد باطله
 • گسترش هدایت و پشتیبانی از محققان و دانشجویان در جهت جذب پروژه های زیست محیطی
 • بهینه سازی آتشباری
 • اندازه گیری دوره ای و ارسال خود اظهاری کنترل میزان آلاینده های زیست محیطی
 • حفر و ایجاد ۸چاه مانیتورینگ پیزومتری برای سد باطله و کنتزل دوره ای آنها
 • جایگزینی سوخت مصرفی گازوئیل و نفت با گاز شهری در مجتمع و برقی نمودن چاه آبرسانی شماره ۹ در جهت کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت
 • ساخت و ایزوله نمودن انبار مخصوص روغن ها و انبار مواد شیمیایی
 • استفاده از شورابه پاشی برای پیشگیری از انتشار گرد و غبار در جاده های معدنی 

 

طرحهای تحقیقاتی زیست محیطی۱۳۹۶ :

 • تهیه بذر و کاشت و کشت گیاهان بومی برای ترمیم ۲۵ هکتار اراضی بایر مجتمع طلای موته به مدت ۳ سال
 • جلو گیری از احتمال انتشار گرد و غبار سد باطله با روش پاک سازی میکروبیولوژیکی
 • مطالعه روشهای تولید طلااز باطله های معدنی بروش زیست پالایی
 • جلوگیری از احتمال نفوذ فلزات سنگین بصورت زهاب اسیدی در باطله های معدنی با روش تثبیت ویا گیاه پالایی
 • مطالعه روشهای جایگزین لیچینگ در کارخانه با هدف کاهش ریسکهای زیست محیطی و ایمنی

 

شرکت تهیه و تولیدمواد معدنی ایران ( مجتمع طلای موته ) در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود و همچنین کاهش اثرات احتمالی فعالیت های خود و در راستای براورده نمودن الزامات زیست محیطی بطور متوسط سالانه بیش از ۷۰۰۰ میلیون ریال هزینه اجرای طرح های زیست محیطی خود نموده است