طلای موته، رکورد بیشترین تولید و بالاترین راندمان را در کارنامه خود ثبت کرد

مجتمع طلای‌موته با تولید ۶۰۲کیلوگرم طلا در سال ۹۶، رکورد تولید از سال ۷۲ تا کنون را شکست. مهندس علیرضا طالاری، مدیر مجتمع طلای‌موته

ادامه