مناقصه: تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع طلای موته

موضوع مناقصه: تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع طلای موته زمان توزیع اسناد مناقصه : از95/5/27 لغایت  7/ 6/ 1395 مهلت ارائه پیشنهادات:

ادامه

خرید ۳۰۰ تن سیانور سدیم تولید داخلی با خلوص ۴۰%درصد

موضوع مناقصه: خرید  300 تن سیانور سدیم تولید داخلی با خلوص 40%درصد                          زمان توزیع اسناد مناقصه : از  95/4/29 لغایت  10/ 5/ 1395 پایان

ادامه

خرید یک دستگاه گیربکس kw600 آسیای گلوله ای به مارک VALMET

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه گیربکس kw600 آسیای گلوله ای به مارک VALMET مدلS2G – 450E کارخانه طلای موته                                   زمان توزیع اسناد مناقصه :

ادامه