شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست و عملکرد مجتمع طلای موته

    مجتمع طلای موته با شرکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست راه کار های صورت پذیرفته در این مجتمع جهت حفظ

ادامه

گردهمایی بررسی پیشرفت طرح شناسایی گونه گیاهی مناسب جهت بازسازی اکوسیستم معادن طلای موته

گردهمایی بررسی پیشرفت کار طرح شناسایی گونه گیاهی مناسب برای بازسازی اکوسیستم معادن طلای موته برگزار شد: این گردهمایی روز یکشنبه ۹۵/۷/۲۵ با حضور اعضای

ادامه

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

حضور مجتمع طلای موته در نمایشگاههای محیط زیست به کرار بیشتر از شرکت در سایر نمایشگاهها بوده است و این بدلیل تعاملات مسالمت آمیز

ادامه