مراسم تجلیل از بازنشستگان مجتمع طلای موته

مراسم گردهمایی تجلیل از بازنشستگان مجتمع طلای موته در روز سه شنبه مورخه 94/12/25 ساعت  11 صبح در سالن اجتماعات مجتمع در فضایی گرم و

ادامه