تولید شش ماهه اول مجتمع طلای موته مساوی با تولید سالیانه

تولید شش ماهه اول مجتمع طلای موته مساوی با تولید سالیانه این مجتمع معدنی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد

ادامه

تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی در مجتمع طلای موته

   اولین گردهمایی کارکنان و مدیر مجتمع طلای موته روز شنبه در مسجدالرضا مجتمع طلای موته برگزار گردید . مهندس طالاری هدف از برگزاری

ادامه